Fakturačné údaje, sídlo:

Marek Kysucký – MAKY.STORE

Potôčky 171/37, 97671 Šumiac

IČO: 46200631

DIČ: 1084100743

Kontakt:

Email: info@ma-ky.sk

Tel. 0901 920 616

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kra

Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1

Odbor výkonu dozoru

tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71, 048/415 18 73

fax č.: 048/412 46 93